Ομάδα

Γενικός Διευθυντής - Πολιτικός Μηχανικός
Υποδιευθύντρια - Πολιτικός Μηχανικός - Τμημα Προσφορών και Επιμετρήσεων
Πολιτικός Μηχανικός – Διαχείριση
Λογίστρια - Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Βοηθός Λογιστηρίου
Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανικός Εργοταξίου
Πολιτικός Μηχανικός – Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας
Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανικός Εργοταξίου
Πολιτικός Μηχανικός– Υπεύθυνος Ασφάλειας & Υγείας
Πολιτικός Μηχανικός - Τμήμα Marketing
Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανικός Εργοταξίου
Πολιτικός Μηχανικός - Τμήμα Αγορών
Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανικός Εργοταξίου
Πολιτικός Μηχανικός – Υπεύθυνος Α&Υ
Πολιτικός Μηχανικός – Επιμετρήσεις
Πολιτικός Μηχανικός – Μηχανικός Εργοταξίου
Εργοδηγός
Εργοδηγός
Υπεύθυνος Συνεργείου Μηχανημάτων


Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία που έχει η εταιρεία μας και γι’ αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή αξιοποίησή του για να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τους στόχους μας. Παράλληλα με την τεχνολογική αναβάθμιση,  εφαρμόζονται προγράμματα καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού, παρέχεται συνεχής εκπαίδευση καθώς και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού.  Τα στοιχεία αυτά  συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας καθώς και στην σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Alpha Ioannou Construction Ltd απαρτίζεται από αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό και επαγγελματίες που προσβλέπουν στην καινοτομία και διαθέτουν χαρισματικές ικανότητες, γνώσεις και ταλέντα για να αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση του τομέα. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με πολιτικούς μηχανικούς,  εργοδηγούς και εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης με πολυετή εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών που έχουν δεσμευτεί να παρέχουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στην εργασία τους. Η Εταιρεία δεσμεύεται για άριστη και ποιοτική εργασία προσφέροντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες  στο μέγεθος, τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα του κάθε έργου ξεχωριστά. 
Τεχνικό Προσωπικό